• Консултантски Услуги
  • Избор на софтуер
  • Управление на проекти
  • Бизнес анализ
  • Тестване на софтуер
 • Аутсорсинг услуги
  • Разработка на софтуер
  • Качествен контрол
  • Внедряване на софтуер
  • Софтуерна поддръжка
  • Съхраняване на данни и доклади
 • ITLess MFI
  • Разработване на ИТ стратегия
  • Избор на софтуер
  • Управление на проекти и и внедряване на програмни продукти
  • ИТ одит
  • Help desk