• UnderTree Route

  UnderTree Route

  Високопроизводителен и невероятно гъвкав интеграционен модул - EFT switch, който позволява на финансовите институции да се свържат с различни видове разплащателни финансови системи или да управляват...
 • UnderTree Link

  UnderTree Link

  Продукт, разработен да служи за мост между две системи (обикновено основните банкови системи). Притежавайки някои от функционалностите на UnderTree Route, продуктът е създаден, за да осигурява индивидуална...
 • UnderTree Mobile

  UnderTree Mobile

  Виртуален мобилен POS продукт, който осигурява достъп до широко разпространени функции като: отваряне на сметка, кандидатсване за кредит, внасяне на сума/теглене, справки за наличност, групови транзакции,...
 • UnderTree Net

  UnderTree Net

  Интернет  базирано, фронт офис решение, което може да бъде използвано за изпълнение на функции и задачи (по поръчка), като виртуален POS  за целия процес на транзакции, отваряне на сметка, групови...
 • UnderTree ID

  UnderTree ID

  Интернет базирана система за управление на клиентски карти (CMS), която поддържа пълния жизнен цикъл - от кандидатстване за издаване на банкова карта, до получаването и активирането от клиента, както и...
 • UnderTree SMS

  UnderTree SMS

  Позволява на финансовите институции да изпращат на клиентите си кратки съобщения на мобилните им телефони, както и да получават от клиентите си запитвания чрез sms. Съобщенията съдържат информация,...
 • UnderTree Bio

  UnderTree Bio

  Биометричен модул за сигурност,  осигуряващ идентификация чрез пръстови отпечатъци, изключително точен и сигурен начин за достъп до информация.  Сканираните пръстови отпечатъци, произвеждат...
 • Mirrors

  Mirrors

  Хранилище за данни, което предоставя възможност за създаване и съхранение, както на стандартизирани, така и на специфични справки и отчети на компанията. Продуктът може удобно да бъде достъпван чрез...